naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

akce + fotografie - 2010/2011
Škola v přírodě v indiánském duchu
Slavnost vysvědčení žáků 9. třídy
Školní akademie
Projekt III. třídy „Poznáváme mikroregion“
Výtvarná soutěž MY a GRAFITY
Dny orientace v přírodě
Den dětí
Úspěchy dětí ve výtvarné soutěži
Kokorský slavík
Andersenova noc
Škola hrou v ZŠ a MŠ Kokory
Přírodopis v 9. ročníku
1. Jarní běh
Sportovní den v Žeravicích
Les na jaře
Recitační soutěž
Hornické muzeum Ostrava - Landek
Školní karneval
Nový školní nábytek
Slavnost vysvědčení
Zápis dětí do 1. třídy
Dopravní výchova
Lyžařský výcvik
Maďarsko
Jarmark
Turistický kroužek
Čertovská škola spojená s Mikulášskou nadílkou
Canesterapie
Běh 17. listopadu v Přerově
Exkurze do místního zemědělského družstva v Kokorách
Turistický kroužek
Dýňování
V Kokorách Zápis nanečisto
Den zdraví v Kokorské škole
Výlet do Ostravského Dinoparku
Kuchtík Buchtík
Den zdraví
Svatba v 8. třídě
Výlet turistického kroužku
Ajax
Lesní pedagogika
Cyklistické odpoledne
Canesterapie
A takto jsme vítali prvňáčky...
školní rok 2009/2010
školní rok 2008/2009


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD