naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

projekty EVVO


Realizovali jsme projekt
Naučná stezka Kokory

podaný v rámci Podpory EVVO v Olomouckém kraji.
Nachází se v obci Kokory na trase mezi Přerovem a Olomoucí. Obci dominuje kostel a budova ústavu sociální péče. Ty vidí náhodný návštěvník zdálky, na ostatní zajímavosti je potřeba upozornit.
Na čtyřech informačních tabulích se můžeme dočíst informace o přírodě a památkách obce. Okruh měří asi 600 metrů.
První tabule u parkoviště nedaleko obecního úřadu upozorňuje na stavební památky v obci a památník obětem 1. a 2. světové války.
Druhá tabule u kostela seznámí s historií kostela i unikátního krytého schodiště, nabídne pohled na obec a okolí.
Třetí tabule u školy si všímá vodního prostředí, Olešnice a kokorských rybníků.
Čtvrtá tabule u školy popisuje dřeviny v okolí školy.
Všechny tabule jsou bohatě doplněny obrazovým materiálem. Na jejich tvorbě se podíleli žáci školy. Vyhledávali informace na internetu, komunikací s kronikářem obce, zpracovávali je. Podle encyklopedií určovali organismy, některé z nich při naučných vycházkách do přírody vyfotografovali.
Nadále budou pečovat o zeleň na naučné stezce a materiály s informacemi rozšiřovat pro obměnu tabulí a zároveň pro ukládání ve škole.
Stezka přináší nové poznatky samotným občanům Kokor včetně žáků školy. Její hlavní význam je pro širší veřejnost, pro turisty a návštěvníky obce. Upozorňuje na zajímavosti, kterým mohou věnovat pozornost a poznat další zajímavé místo našeho kraje.
Významným přínosem projektu je výchova dětí k ochraně přírody, prezentace práce školy v obci, na veřejnosti, v médiích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapojení školy do projektů
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD