naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

akce + fotografie - 2018/2019


Recitační soutěž

Na valentýnský svátek, 14.2., se v naší škole uskutečnil další ročník tradiční recitační soutěže. Odvážlivci, kteří vystoupili před porotou a početným obecenstvem, byli rozděleni do pěti kategorií podle tříd. Mezi jednotlivými kategoriemi se diváci pobavili u nesoutěžních vystoupení, která si připravila děvčata ze čtenářského klubu. Scénky i hudební vystoupení sklidily potlesk, stejně jako recitátoři. Porota neměla snadné rozhodování, jelikož všichni zúčastnění přistupovali ke svým vystoupením svědomitě a nejednou je obohatili o herecký výkon. Nakonec porota rozhodla takto:

Výsledky
 

I. kategorie
1. místo E.Grohová 
2. místo G. Herynková 
3.místo A .Chroboková (MŠ)

II. kategorie
1. místo S.Červenáková 
2. místo F. Vaněk 
3.místo G. Horáková

III. kategorie
1. místo M. Mičkal 
2. místo I. Niessnerová 
3.místo L. Horáková

IV. kategorie
1. místo E. Jurečková 
2. místo T. Mandrholcová 
3.místo J. Hradilová

V. kategorie
1. místo V. Marková 
2. místo A. Jurečková 
3.místo V. Červenáková 

Rolí moderátorek se zhostila děvčata A. Jurečková a T. Zlámalová. Nejlepší recitátoři byli vybráni k reprezentaci naší školy v okresní soutěži dětských recitátorů, která se uskuteční ve SVČ Atlas a BIOS Přerov. Za pěkné výkony byli soutěžící odměněni diplomem a drobností v podobě sladkosti nebo věcné ceny. Všem zúčastněným patří poděkování a věříme, že si odnesli pocit příjemně stráveného odpoledne. 

Mgr. M. Medříková 
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD