naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

akce + fotografie - 2018/2019


Slavnost vysvědčení

Odpoledne předposledního dne školního roku patřilo našim deváťákům. Tradiční slavnost vysvědčení se konala za přítomnosti starostky obce Kokory, rodičů dětí a pedagogického sboru. Žáci deváté třídy měli připravenou prezentaci, která nás provedla momenty z uplynulých devíti let. Nechyběla ani závěrečná písnička, kterou se definitivně rozloučili se svou povinnou školní docházkou. Kromě vysvědčení dostali žáci i pamětní listy. Se slzou v oku a s napjatým očekáváním nových zážitků a zkušeností na školách, které si deváťáci zvolili, vyšli naproti sluncem zalitým prázdninám. Přeji našim deváťákům úspěšný start do nové životní etapy a všem dětem i dospělým pohodové prožití zasloužených dnů volna a odpočinku!

Mgr. Miroslava Medříková
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD