naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

akce + fotografie - 2019/2020


Branný den

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 připravilo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem „Ústecké podzemí.cz“ na starém hřišti pět stanovišť, na kterých žáci rozdělení do skupin plnili úkoly týkající se obrany obyvatelstva. Na každém stanovišti nacvičovali techniku pod vedením odborníků z praxe a pod dohledem svého pedagoga. 
Na stanovišti POKOS (příprava občanů k obraně státu) se žáci dozvěděli, jaké jsou složky armády, co jednotlivé složky obsahují a jak vypadá výcvik vojáka. Na stanovišti střelba se seznámili se zásadami bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi, jaké části zbraň má, jaký je správný postoj při střelbě a jak správně mířit. Na evakuačním stanovišti byli žáci seznámeni s průběhem evakuace obyvatelstva z místa ohrožení do bezpečí. Během lekce první pomoci se obeznámili se základy v oblasti laické první pomoci a nacvičili si, jak se zachovat v život ohrožujících situacích. Na stanovišti chemické ochrany si vyzkoušeli ochranné masky a obleky a pohyb v nich.
Počasí nám moc nepřálo, sluníčko sice probleskovalo, ale teplota kolem 8° C. Přesto jsme si „Branný den“ užili. Dokonce jsme rozuměli (skoro) slovenštině instruktorů. A co bylo podle dětí nejlepší?
• maskování
• oživování, masáž srdce
• střílečka
• přenos raněného
• focení v ochranných maskách
• legrace
• nabalit evakuační zavazadlo
• plazení v maskáčích a přílbě
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Šablony 2

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD