naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

akce + fotografie - 2019/2020


Čtenářský klub v imaginárním světě

Žáci 1. stupně kokorské školy si velmi oblíbili čtenářský kroužek, který navštěvují pravidelně jedenkrát týdně.
Chodí si číst do školní knihovny, spolu s kamarády zahrát různé hry, ale často se těší zejména na tvořivé úkoly, kdy mohou uplatnit vlastní fantazii a kreativitu. Ta dětem 3., 4., i 5. třídy rozhodně nechybí. 
Po Vánocích se čtenáři pochlubili knihami, které jim donesl Ježíšek a doporučili konkrétní tituly spolužákům.
Nechyběly názvy Destrukční deník, Eragon, Harry Potter, novinkou pro všechny byla kniha Imaginární svět od autorky Keri Smithové. Vymýšlet vlastní vývoj příběhu, zvraty v ději, vlastnosti postavám, názvy kapitol, ukončení knihy...to jsou velmi oblíbená témata klubu, tentokrát pozornost dětí připoutal právě svět imaginace. Vymyslely imaginární školu, dokonce ji postavily z kostek. Škola se ukázala jako ideální téma k fantazijním nápadům, ostatní žáci školy i pedagogický sbor tak mohli obdivovat na chodbě výtvory a nadání těchto dětí, které daly ve skupinkách školám název, popsaly, co by v jejich vymyšlené škole bylo za předměty, pomůcky, zlepšováky. Někdo pojal školní svět jako kouzelný, v rozvrhu hodin se objevily předměty Lektvary, Létání na koštěti, Přesun v čase...někdo zase přeletěl do světa přírody, ale našli se i "ulejváci", kteří by chtěli navštěvovat POHO školu, kde by se věnovali jen výchovám- tělesné, výtvarné....
Vzhledem k tomu, že dětský věk s sebou přináší touhu vytvářet si vlastní jedinečný svět, kde by jim nic nechybělo, je milé, že se najde prostor dát dětem šanci popsat jejich touhy. Při pohledu na výstavku prací těchto báječných dětí, se každému dospělému zastesklo nejen po "starých časech", ale možná si někdo i uvědomil, že čtení je opravdu nejlepší způsob, jak obohatit svou mysl.
Děti, které věnují středeční odpoledne návštěvě tohoto kroužku, se velmi zlepšily nejen v technice čtení, porozumění textu, ale vytvářejí v přátelské, pracovní atmosféře nevídané projekty, za které si zaslouží velkou pochvalu.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Šablony 2

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD