naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

volba povolání


Plán práce výchovného poradce
školní rok 2018/2019

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí, středa 7:00 – 7:40 hod.
                                          úterý 13:30 –14:30 hod.
                                          jiný termín možný po domluvě.

Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13:00 – 15:30 hod.
jiné termíny možné po telefonické domluvě (581 746 352)

I. Péče o žáky se SPUCH
a) databáze žáků s výchovnými, výukovými problémy, databáze integrovaných žáků, tvorba
přehledů pro učitele (průběžně)
b) konzultace s učiteli (průběžně) 
c) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC
d) spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, vyhodnocování
e) zajištění kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními dle doporučení PPP, 
SPC

II. Volba povolání
a) poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně)
b) informace o studijních možnostech (informační materiály)
c) základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních třídních schůzkách
termín 20. 9. 2018
d) zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při ÚP 
termín: 26. 9. 2018
e) burza středních škol – 14. 11. 2018 na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické
škole v Přerově 
- 21., 22. 11. 2018 na SŠ polytechnické v Olomouci
f) oborové dny dle nabídky Úřadu práce v Přerově
g) spolupráce s učiteli při tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu 
povolání
h) pokračování v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji – spolupráce se Střední průmyslovou školou, Přerov, Havlíčkova 2 – kroužek bude navštěvovat šest žáků 8. ročníku
i) předávání informací o dnech otevřených dveří na školách
j) informace zástupců škol o studiu v hodinách Vo, Pč.
k) nabídka žákům VIII. třídy na trénink k přijímacím zkouškám, zajištění testování, objednávka materiálů dle zájmu žáků

Informace o termínech přijímacích zkoušek na střední školy 
( i víceletá gymnázia) ve školním roce 2018/2019

Do prvního kola přijímacího řízení může uchazeč podávat 2 přihlášky (přihlášky vydá žákům výchovná poradkyně):
- uchazeč o studium odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 1. 3. 2019. V případě, že se hlásí do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018. 
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2019
2. termín: středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín: pondělí 13. května 2019
2. termín: úterý 14. května 2019

Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole slouží zápisový lístek, který uchazeč (žák ZŠ) obdrží v základní škole od výchovné poradkyně a doručí ho střední škole nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí o přijetí.

V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, oznámí svoje rozhodnutí bez zbytečného odkladu – nejdříve ovšem 20. 4. 2018.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD