naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

volba povolání


Plán práce výchovného poradce
školní rok 2017/2018 

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí, středa 7:00 – 7:40 hod.
                                          úterý 13:30 –15:30 hod.
                                          jiný termín možný po domluvě.

Konzultační hodiny pro rodiče: čtvrtek 13:00 – 16:00 hod.
jiné termíny možné po telefonické domluvě (581 746 352)

I. Péče o žáky se SVP
a) databáze žáků s výchovnými, výukovými problémy, databáze integrovaných žáků, tvorba
přehledů pro učitele (průběžně)
b) konzultace s učiteli, asistentem pedagoga (průběžně) 
c) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC
d) spolupráce s pracovníky školských poradenských zařízení
e) objednávání pomůcek pro žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření
f) spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory 
a následném vyhodnocování

II. Volba povolání
a) poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně)
b) informace o studijních možnostech (informační materiály)
c) základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních třídních schůzkách
termín 21. 9. 2017
d) zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při ÚP 
termín: 9. 10. 2017
e) burza středních škol na: 
- Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově 
- SŠ polytechnické v Olomouci
f) oborové dny dle nabídky Úřadu práce v Přerově
g) spolupráce s učiteli při tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu 
povolání
h) pokračování ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Přerově, workshopy pro žáky se zájmem o studium
i) předávání informací o dnech otevřených dveří na školách
j) informace zástupců škol o studiu v hodinách Vo, Pč
k)školní vrba – vybírání - pondělí, středa, pátek (aktuální řešení dle potřeby)

Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména: 
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení; 
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení; 
- uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí; 
-termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2018; 
- termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2018; 

Přijímací řízení - jednotná zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky a je stanovena na dny:
1. termín: 12. dubna 2018
2. termín: 18. dubna 2018

Jednotná zkouška v náhradním termínuje stanovena na dny:
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám nejpozději 28. dubna 2018. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD