naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

školní družina


Harmonogram činností ve školní družině

12:00 – 13:00 Odpočinková činnost 
- četba
- společenské a konstruktivní hry podle výběru žáků 
- besedy s dětmi
- volné kreslení

13:00 – 14:00 Rekreační činnost 
- pobyt venku
- pohybové hry na hřišti
- sezónní sporty
- vycházky spojené s přírodovědnou činností

14:00 – 15:00 Zájmové činnosti 
- tělovýchovné, sportovní
- výtvarné a pracovní
- esteticko-výchovné
- přírodovědné
- společensko-vědní
- dopravní a vlastivědné

15:00 – 16:00 Příprava na vyučování 
- individuální vypracování domácích úkolů
- opakování učiva formou didaktických her a
soutěží
- práce na PC  

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD