Robotický kroužek

Na této stránce najdete odkazy související s činností robotického kroužku, který probíhá v úterý a středu od 14:30 do 16:00. Stránka je určena pro žáky navštěvující tento kroužek, ale i všem ostatním zájemcům o danou problematiku.

Vybavení, které používáme

3D modelování a tisk

Programování

  • Programování pomocí bloků – Scratch
  • Programování v Pythonu – prostředí Thony

Výukový robot Edison

Pájení a elektronika

První pomoc