naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

spolupráce se zahraniční školou


Spolupráce se zahraniční školou – Albareto (Itálie) a ÇANAKKALE KOLEJİ (Turecko)
ve školním roce 2016/2017

Naše škola je zapojena do spolupráce s italskou školou Albareto již několikátým rokem. Ve školním roce 2016-2017 jsme na tuto tradici opět navázali a náš projekt jsme nazvali „Our friends abroad“.

Na portálu e-twinning jsme pracovali se čtyřmi tématy:
Our village/town
Our country
The typical Czech/ Italian cuisine
Our school trip

Cílem naší spolupráce je nejen procvičení angličtiny, ale také rozvoj znalostí o jiných kulturách, zvycích, místech a lidech. Chtěli bychom, aby naši žáci dokázali komunikovat v cizím jazyce, rozšířili si svou slovní zásobu jinou než tradiční cestou a získali si nové kamarády

Mgr. Jana Jemelková

Spolupráce se zahraniční školou – Albareto (Itálie)
ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 opět probíhá spolupráce s italskou školou Albareto. Cílem spolupráce je komunikace v anglickém jazyce, rozvíjení schopnosti tvořit věty, vyjádřit svůj názor a zpracovávat témata běžného denního života. 
V letošním školním roce se do spolupráce zapojili vybraní žáci z II. stupně.

Název projektu: Give me five
Vyučující: Mgr. J. Jemelková
              Cristina Sanvito
              Antonella Riccoboni
Forma zpracování: e-mail, video, prezentace

Témata: 
Během školního roku budou zpracována čtyři témata (vždy jedno téma za dva měsíce)
1. Our school
2. Children and their families
3. Our hobbies and interests
4. Our typical day

Spolupráce se zahraniční školou

Na začátku školního roku 2010/2011 zahájila naše škola prostřednictvím portálu E- twinning spolupráci se zahraniční školou – jedná se o školu v malé horské vesničce Albareto v Itálii (IC PV Manara, Gotelli).
Během školního roku si budou žáci ze zúčastněných škol dopisovat v anglickém jazyce, zpracovávat jedno téma měsíčně formou prezentace, videa, atd. 
Cílem této aktivity je nejen procvičit si anglický jazyk, ale také dovědět se něco nového a zajímavého o Itálii, zvycích, tradicích, a v neposlední řadě také získat nové kamarády.

Témata:
Říjen – Naše škola
Listopad – Já a moje rodina
Prosinec – Vánoce 
Leden – Naše koníčky
Únor – Národní kuchyně
Březen – Naše země, město, vesnice
Duben - Velikonoce
Květen - Cestování

Spolupráce se zahraniční školou – Albareto (Itálie)

Již třetím rokem je naše škola zapojena do spolupráce s italskou školou Albareto. Pro letošní školní rok jsme našemu projektu dali název Far but close (Daleko, a přece blízko), kterým jsme chtěli vyjádřit, že ačkoliv jsme od sebe vzdáleni, mnoho věcí nás spojuje.
V hodinách anglického jazyka žáci 7. – 9. třídy zpracovávají nejrůznější témata týkající se každodenního života. Pro letošní rok byly vybrány následující okruhy: My family (Moje rodina), My hero (Můj hrdina/idol), The Nature (Příroda a její ochrana), Our republic (Naše země). 
Na portálu www.e-twinning.com zveřejňujeme prezentace, fotografie a práce žáků, děti si zde také mohou dopisovat se svými zahraničními kamarády.
Cílem spolupráce je komunikace v anglickém jazyce, rozvíjení schopnosti tvořit věty a vyjádřit svůj názor. Žáci ale také mohou získat nová přátelství a dozvědět se něco zajímavého o tradicích, kultuře a stylu života za hranicemi naší země.

  

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD