naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
charakteristika školy
zaměstnanci
kontakty
základní informace
žáci
školská rada
dokumenty
projekty EVVO
akce + fotografie
volba povolání
zájmové kroužky
školní družina
mateřská škola
školní jídelna
spolupráce
se zahraniční školou
napsali o nás
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám

naše obec
 

základní informace


Organizace školního roku 2018/2019

PEDAGOGICKÁ RADA
 22. 11. 2018
 24. 1. 2019
 25. 4. 2019
 20. 6. 2019

SPOLUPRÁCE S RODINOU
1. Konzultace TRIO (rodič + žák + učitel) první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 hod.
 1. 11. 2018
 6. 12. 2018
 10. 1. 2019
 7. 3. 2019
 2. 5. 2019
 6. 6. 2019

2. Třídní schůzky ( začátek v 15:30 hod.)
 20. 9. 2018 informační třídní schůzka pro rodiče
 4. 4. 2019 společná část s rodiči, individuální pohovory

3.
3. Naléhavé problémy je možno řešit kdykoliv v průběhu školního roku po předběžné telefonické domluvě s vyučujícím formou osobní schůzky v dohodnutém termínu.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY
Žáci podle svého zájmu mohou využívat individuální konzultační hodiny k opakovanému vysvětlení probraného učiva, k individuální pomoci učitele…
Termíny těchto konzultací mají učitelé vystaveny na dveřích příslušných sboroven.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Šablony 1

Výzva č. 56

akce v MŠ

akce v ŠD