Návrat do školních lavic

S velkou radostí jsme přivítali zprávu, že po podzimním uzavření škol bylo umožněno žákům 1. a 2. tříd vrátit se od 18. listopadu do školních lavic. Paní učitelky velmi chválily žáčky za zvládnutí učiva, které probírali společně na online hodinách za velké pomoci všech rodičů. S výukou byla obnovena i činnost dvou oddělení školní družiny. V této době ještě probíhaly poslední stavební práce v budově školy, bylo nutné připravit další učebny a šatny k návratu ostatních tříd.
Od 30. listopadu se za zpřísněných hygienických podmínek do školy vrátili i ostatní žáci 1. stupně, 9. třídy a žáci 6. – 8. třídy systémem rotační výuky (střídání prezenční a distanční výuky). Zajistili jsme mimořádně provoz dalších dvou oddělení školní družiny (z důvodu nařízení dodržovat homogenitu skupin žáků).
Mikuláš ve škole
V pátek 4. prosince navštívila mladší žáky mikulášská družina. Děti si připravily různé kostýmy čertíků, andílků i Mikuláše a napjatě očekávaly chrastění řetězů a zvuk andělského zvonu. Mikuláš všechny děti pochválil za dobré skutky, kterými přinášejí svému okolí radost a štěstí, a domlouval těm, které občas popadne lenost nebo zlobení. Od anděla dostaly tradiční perník a také balíček sladkostí, který všem dětem MŠ a 1. stupně ZŠ připravila obec Kokory.

Mgr. Šárka Vašinová