Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. Zuzana ZIKMUNDOVÁ, DiS. zikmundova@zskokory.cz

zástupkyně ředitelky
Mgr. Šárka VAŠINOVÁ vasinova@zskokory.cz

výchovné poradenství
Mgr. Jana OSLANCOVÁ

školní metodik prevence
Mgr. Jitka VYSTAVĚLOVÁ

přidělení třídnictví, e-mail
1.tř. Mgr. Jana NOVOTNÁ novotna@zskokory.cz
2.tř. Mgr. Jana OSLANCOVÁ oslancova@zskokory.cz
3.tř. Mgr. Veronika LUCKÁ lucka@zskokory.cz
4.tř. Mgr. Jarmila JUREČKOVÁ jureckova@zskokory.cz
5.tř. Mgr. Jana MOJDLOVÁ mojdlova@zskokory.cz
6.tř. Mgr. Jana JEMELKOVÁ jemelkova1@zskokory.cz
7.tř. Mgr. Denisa BISKUPOVÁ biskupova@zskokory.cz
8.tř. Mgr. Simona ODSTRČILOVÁ odstrcilova@zskokory.cz
9.tř. Mgr. Miroslava MEDŘÍKOVÁ medrikova@zskokory.cz

vyučující
Mgr. Jitka VYSTAVĚLOVÁ vystavelova@zskokory.cz
Mgr. Denisa VAŇKOVÁ vankova@zskokory.cz
Mgr. Pavel ANTL antl@zskokory.cz
Mgr. Adéla ANTLOVÁ, PhD. antlova@zskokory.cz

školní družina
Olga DOHNALOVÁ – I. oddělení, asistent pedagoga dohnalova@zskokory.cz
Kristýna BOTOSOVÁ – II. oddělení, asistent pedagoga botosova@zskokory.cz

účetní
Iva JEMELKOVÁ jemelkova@zskokory.cz

správní zaměstnanci
Milena BLUMOVÁ
Eva TELÍŠKOVÁ
Miroslav ONDRUŠKA

MŠ – učitelky
vedoucí učitelka Sylva PAVLŮ mskokory@seznam.cz
Danuše HÁJKOVÁ

Nikola SÚKENÍKOVÁ
Kateřina ŽOUŽELKOVÁ

MŠ – správní zaměstnanci
Martina VALNÁ

pracovníci školní jídelny
Ing. Magdaléna PRUSKOVÁ – vedoucí pruskova@zskokory.cz
Lenka SOTORNÍKOVÁ
Alena OTČENÁŠKOVÁ