Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. Zuzana ZIKMUNDOVÁ, DiS. zikmundova@zskokory.cz

zástupkyně ředitelky
Mgr. Šárka VAŠINOVÁ vasinova@zskokory.cz

výchovné poradenství
Mgr. Jana OSLANCOVÁ oslancova@zskokory.cz

školní metodik prevence
Mgr. Jitka VYSTAVĚLOVÁ vystavelova@zskokory.cz


přidělení třídnictví, e-mail
přípravná třída Bc. Helena PEKAŘOVÁ pekarova@zskokory.cz
1.tř. Mgr. Jana MOJDLOVÁ mojdlova@zskokory.cz
2.tř. Mgr. Jana NOVOTNÁ novotna@zskokory.cz
3.tř. Mgr. Jana OSLANCOVÁ oslancova@zskokory.cz
4.tř. Mgr. Lenka VACULÍKOVÁ vaculikova@zskokory.cz
5.tř. Mgr. Jarmila JUREČKOVÁ jureckova@zskokory.cz
6.tř. Mgr. Miroslava MEDŘÍKOVÁ medrikova@zskokory.cz
7.tř. Mgr. Jana JEMELKOVÁ jemelkova1@zskokory.cz
8.tř. Mgr. Denisa BISKUPOVÁ biskupova@zskokory.cz
9.tř. Mgr. Simona ODSTRČILOVÁ odstrcilova@zskokory.cz

vyučující
Mgr. Jitka VYSTAVĚLOVÁ vystavelova@zskokory.cz
Mgr. Denisa VAŇKOVÁ vankova@zskokory.cz
Mgr. Pavel ANTL antl@zskokory.cz

školní družina, asistenti pedagoga
Olga DOHNALOVÁ – I. oddělení, dohnalova@zskokory.cz
Kristýna BOTOSOVÁ – II. oddělení, botosova@zskokory.cz
Sofie Ester NOVÁKOVÁ – asistent pedagoga v přípravné třídě novakova@zskokory.cz
Jana KRAVCOVÁ – asistent pedagoga 1.tř. kravcova@zskokory.cz
Pavla BAREŠOVÁ – asistent pedagoga 2.tř. baresova@zskokory.cz
Ivana VAŠÍČKOVÁ – asistent pedagoga 4.tř. vasickova@zskokory.cz

kancelář
Ing. Jitka ZAPADLOVÁ zapadlova@zskokory.cz
Mgr. Dana KROUTILOVÁ kroutilova@zskokory.cz

správní zaměstnanci ZŠ
Eva TELÍŠKOVÁ
Jarmila ZAHRADOVÁ
Miroslav ONDRUŠKA

MŠ – učitelky, asistenti pedagoga
Bc. Monika MIKULKOVÁ, zástupce ředitele školy pro MŠ mikulkova@zskokory.cz
Sylva PAVLŮ pavlu@zskokory.cz
Danuše HÁJKOVÁ
hajkova@zskokory.cz
Monika LAKOMÁ lakoma@zskokory.cz
Jitka NĚMČÁKOVÁ nemcakova@zskokory.cz
Nikola SÚKENÍKOVÁ sukenikova@zskokory.cz
Vladislava JASTRZEMBSKÁ – asistent pedagoga I. oddělení       jastrzembska@zskokory.cz
Kateřina BEDNÁŘOVÁ – asistent pedagoga II. oddělení bednarova@zskokory.cz

MŠ – správní zaměstnanci
Iva FALTYNKOVÁ

pracovníci školní jídelny
Pavla NAVRÁTILOVÁ, Jana ZEDKOVÁ – vedoucí vedoucisj@zskokory.cz
Petra DAŇOVÁ

Milena BLUMOVÁ