Zaměstnanci

Vedení

Mgr. Zuzana ZIKMUNDOVÁ, DiS.
ředitelka školy
581 746 352
zikmundova@zskokory.cz
Mgr. Šárka VAŠINOVÁ
zástupkyně ředitelky
581 746 352
vasinova@zskokory.cz
Bc. Monika MIKULKOVÁ
zástupkyně ředitelky pro MŠ
581 746 252
mikulkova@zskokory.cz

Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Jana OSLANCOVÁ
výchovná poradkyně
třídní učitelka 3. třídy
581 746 353
oslancova@zskokory.cz
Mgr. Jitka VYSTAVĚLOVÁ
školní metodička prevence
učitelka
581 746 354
vystavelova@zskokory.cz

Kancelář

Mgr. Dana KROUTILOVÁ
administrativní pracovnice
581 746 351
kroutilova@zskokory.cz
Ing. Jitka ZAPADLOVÁ
účetní
581 746 351
zapadlova@zskokory.cz

Třídní učitelky

Bc. Helena PEKAŘOVÁ
třídní učitelka přípravné třídy
581 746 353
pekarova@zskokory.cz
Mgr. Jana MOJDLOVÁ
třídní učitelka 1. třídy
581 746 353
mojdlova@zskokory.cz
Mgr. Jana NOVOTNÁ
třídní učitelka 2. třídy
581 746 353
novotna@zskokory.cz
Mgr. Jana OSLANCOVÁ
výchovné poradenství
třídní učitelka 3. třídy
581 746 353
oslancova@zskokory.cz
Mgr. Lenka VACULÍKOVÁ
třídní učitelka 4. třídy
581 746 353
vaculikova@zskokory.cz
Mgr. Jarmila JUREČKOVÁ
třídní učitelka 5. třídy
581 746 353
jureckova@zskokory.cz
Mgr. Miroslava MEDŘÍKOVÁ
třídní učitelka 6. třídy
581 746 354
medrikova@zskokory.cz
Mgr. Jana JEMELKOVÁ
třídní učitelka 7. třídy
581 746 354
jemelkova1@zskokory.cz
Mgr. Denisa BISKUPOVÁ
třídní učitelka 8. třídy
581 746 354
biskupova@zskokory.cz
Mgr. Simona ODSTRČILOVÁ
třídní učitelka 9. třídy
581 746 354
odstrcilova@zskokory.cz

Další učitelé

Mgr. Pavel ANTL
učitel
koordinátor ICT
antl@zskokory.cz
Mgr. Denisa VAŇKOVÁ
učitelka
vankova@zskokory.cz
Mgr. Jitka VYSTAVĚLOVÁ
školní metodička prevence
učitelka
581 746 354
vystavelova@zskokory.cz

Školní družina a asistenti pedagoga ZŠ

Olga DOHNALOVÁ
vychovatelka
družina I. oddělení
581 746 355
dohnalova@zskokory.cz
Kristýna BOTOSOVÁ
vychovatelka
družina II. oddělení
581 746 355
botosova@zskokory.cz
Sofie Ester NOVÁKOVÁ
asistentka pedagoga
přípravná třída
581 746 355
novakova@zskokory.cz
Jana KRAVCOVÁ
asistentka pedagoga
1. třída
581 746 355
kravcova@zskokory.cz
Pavla BAREŠOVÁ
asistentka pedagoga
2. třída
581 746 355
baresova@zskokory.cz
Ivana VAŠÍČKOVÁ
asistentka pedagoga
4. třída
581 746 355
vasickova@zskokory.cz

Mateřská škola

Bc. Monika MIKULKOVÁ
zástupkyně ředitelky pro MŠ
581 746 252
mikulkova@zskokory.cz
Jitka NĚMČÁKOVÁ
učitelka
581 746 252
nemcakova@zskokory.cz
Monika LAKOMÁ
učitelka
581 746 252
lakoma@zskokory.cz
Kateřina BEDNÁŘOVÁ
asistent pedagoga
II. oddělení MŠ
581 746 252
bednarova@zskokory.cz
Vladislava JASTRZEMBSKÁ
asistent pedagoga
I. oddělení MŠ
581 746 252
jastrzembska@zskokory.cz
Jana STÁRKOVÁ
učitelka
581 746 252
starkova@zskokory.cz

Školní jídelna

Jana ZEDKOVÁ
vedoucí
581 746 509
vedoucisj@zskokory.cz
Jana ČERVENKOVÁ Petra DAŇOVÁ

Správní zaměstnanci

Miroslav ONDRUŠKA Eva TELÍŠKOVÁ Jarmila ZAHRADOVÁ Dana CEDIDLOVÁ

Dobrovolníci

Bc. Adam WEISER
webmaster
lektor robotického kroužku
weiser@zskokory.cz