Školní jídelna

Jak platit stravné?

Vyberte si jednu z možností:
a) hotově nejpozději do 1. dne v měsíci v kanceláři ŠJ (v budově MŠ)
b) inkaso (účet 194214630217/0100) 

Další informace u vedoucí školní jídelny p. Pavlíkové, aktuální jídelníček na webu školy.

Cena stravného se odvíjí podle data narození žáka:

Orientační ceny:
žáci 1. – 5. tř. 22 Kč
žáci 6. – 8. tř. 24 Kč
žáci 9. tř. 27 Kč

Skutečná váha hotových jídel dle normy