Školní jídelna

Jak platit stravné?
Vyberte si jednu z možností:
a) hotově nejpozději do 1. dne v měsíci v kanceláři ŠJ (v budově MŠ)
b) inkaso (na účet 194214630217/0100)
Další informace u vedoucí školní jídelny, aktuální jídelníček na webu školy.

Ceny:
MŠ do 6 let
Přesnídávka 9 Kč
Oběd 19 Kč
Svačina 9 Kč
Celkem 37 Kč

MŠ 7 – let
Přesnídávka 9 Kč
Oběd 27 Kč
Svačina 9 Kč
Celkem 45 Kč

ZŠ – oběd
žáci 7–10 let (1. – 5. tř.) 27 Kč
žáci 11 – 14 let (6. – 8. tř.) 31 Kč
žáci 15 a více let (9. tř.) 34 Kč

Upozornění
Žádáme rodiče, aby stravné platili vždy v řádném termínu, což je do 1. dne v měsíci. (Při platbě inkasem si platbu strháváme v průběhu prvních dvou pracovních dnů měsíce.)
Pokud nebude stravné včas uhrazeno, dostane dítě první neuhrazený den pouze polévku a následující den mu již nebude strava vydána vůbec.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Magdaléna Prusková
vedoucí školní jídelny

Skutečná váha hotových jídel dle normy