Školní jídelna

Jak platit stravné?
Vyberte si jednu z možností:
a) hotově nejpozději do 1. dne v měsíci v kanceláři ŠJ (v budově MŠ)
b) inkaso (na účet 194214630217/0100)
Další informace u vedoucí školní jídelny, aktuální jídelníček na webu školy.

Ceny:
MŠ do 6 let
Přesnídávka 8 Kč
Oběd 17 Kč
Svačina 8 Kč
Celkem 33 Kč

MŠ 7 – let
Přesnídávka 8 Kč
Oběd 25 Kč
Svačina 8 Kč
Celkem 41 Kč

ZŠ – oběd
žáci 1. – 5. tř. 25 Kč
žáci 6. – 8. tř. 27 Kč
žáci 9. tř. 30 Kč

Skutečná váha hotových jídel dle normy