Školní jídelna

Pravidla pro stravování
Skutečná váha hotových jídel dle normy

Jak platit stravné?
Vyberte si jednu z možností:
a) hotově nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc další v kanceláři ŠJ (v budově MŠ)
b) inkaso (na účet 19-4214630217/0100)
Další informace u vedoucí školní jídelny, aktuální jídelníček na webu školy.

CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ KOKORY
Platné od 1.10.2022

Do cenové kategorie se zařazuje žák podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce, což je od 1. září do 31. srpna.

7 – 10 let                                         30,00 Kč 
11 – 14 let                                       34,00 Kč 
15 let a více                                     38,00 Kč 
Dospělí                                             38,00 Kč 

MŠ do 6 let
Přesnídávka                                    10,00 Kč  
Oběd                                                 21,00 Kč 
Svačina                                              9,00 Kč  
Celkem                                              40,00 Kč 

MŠ 7 – let
Přesnídávka                                   10,00 Kč 
Oběd                                               30,00 Kč 
Svačina                                              9,00 Kč
Celkem                                             49,00 Kč

Upozornění
Žádáme rodiče, aby stravné platili vždy v řádném termínu, což je do 20. dne v měsíci (při platbě inkasem si platbu strháváme taktéž 20.dne). Pokud nebude stravné včas uhrazeno, nebude dítěti od 1. dne v měsíci strava vydána.
Děkujeme za pochopení.

Pavla Navrátilová
vedoucí školní jídelny