Výchovný poradce

Dokumenty

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky

pondělí 12.30 – 13.15 a dále dle telefonické domluvy

I. Péče o žáky se SVP a žáky mimořádně nadané

a) databáze žáků s výchovnými, výukovými problémy, databáze integrovaných žáků, tvorba přehledů pro učitele (průběžně)
b) konzultace s učiteli (průběžně)
c) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC
d) spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, vyhodnocování
e) zajištění kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními dle doporučení PPP, SPC

II. Volba povolání

a) poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně)
b) informace o studijních možnostech (informační materiály)
c) základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních třídních schůzkách
d) zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při ÚP
e) burza středních škol na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově na SŠ polytechnické v Olomouci
f) oborové dny dle nabídky Úřadu práce v Přerově
g) spolupráce s učiteli při tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání
h) pokračování v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji – spolupráce se Střední průmyslovou školou, Přerov, Havlíčkova 2 – kroužek bude navštěvovat šest žáků 8. ročníku
i) předávání informací o dnech otevřených dveří na školách
j) informace zástupců škol o studiu v hodinách Vo, Pč.
k) nabídka žákům VIII. třídy na trénink k přijímacím zkouškám, zajištění testování, objednávka materiálů dle zájmu žáků