Rozvíjíme ZŠ a MŠ Kokory – Šablony I OP JAK

Projekt Rozvíjíme ZŠ a MŠ Kokory – Šablony I OP JAK byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007685