Akce MŠ

Děti a emoce 30.11.2023 ZDE

Pozvánka na čertovskou besídku
Milí rodiče a prarodiče,
srdečně Vás zveme na čertovskou besídku třídy Soviček, která se uskuteční ve středu 6.12.2023 v 15:15 hodin. Těší se na Vás Vaši čertíci a také paní učitelky s paní asistentkou.

Za kolektiv MŠ,
Nikola Súkeníková

AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

PODZIM

 Třídní schůzky
 Vystoupení na vítání občánků a Zlaté svatbě
 Projektový den – Den zvířátek
 Tvoření s rodiči – dýňování
 Fotografování dětí na vánoce
 Exkurze za zvířátky do ZD Kokory
 Malování s malířem p. Dostálem
 Prohlídka ZŠ Kokory
 Vánoce na zámku v Přerově – dle nabídky

ZIMA
 Zahájení předplavecké výchovy v Přerově – leden 2024
 Prezentace výrobků na vánoční výstavě na OÚ Kokory
 Vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu pořádané OÚ
 Účast na akci „Zpívá celé Česko“
 Zdobení zastávek – vánoce
 Vánoční tvoření spojené s besídkou
 Mikulášská nadílka
 Vánoční vystoupení v Centru Dominika v Kokorách
 Vánoční nadílka pro zvířátka
 Posezení u vánočního stromečku
 Lyžařská škola v Hlubočkách – dle nabídky
 Karneval
 Návštěva místní knihovny

JARO
 Prezentace výrobků na velikonoční výstavě
 Fotografování ke Dni matek
 Exkurze do svíčkárny SOYCA Olomouc
 Exkurze do ZD Kokory
 Jarní tvoření s rodiči
 Zápis do 1. třídy ZŠ
 Vítání občánků na OÚ
 Vystoupení ke Dni matek v sokolovně
 Zápis dětí do MŠ
 Fotografování dětí na třídách, na tablo budoucích prvňáčků

LÉTO
 Vystoupení dětí na „Vítání léta“ v Centru Dominiku v Kokorách
 Zdolávání stezky s plněním úkolů a hledání pokladu
 Výlet
 Rozloučení s budoucími prvňáčky
 Den dětí
 Sladká tečka na závěr
 Během roku se děti zúčastní recitačních, pěveckých a výtvarných soutěží
 Další akce dle nabídky