Akce MŠ

AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

PODZIM

 • Třídní schůzky
 • Vystoupení na vítání občánků a Zlaté svatbě
 • Projektový den – Den zvířátek
 • Tvoření s rodiči – dýňování
 • Fotografování dětí na vánoce
 • Exkurze za zvířátky do ZD Kokory
 • Malování s malířem p. Dostálem
 • Prohlídka ZŠ Kokory
 • Vánoce na zámku v Přerově – dle nabídky

ZIMA

 • Zahájení předplavecké výchovy v Přerově – leden 2024
 • Prezentace výrobků na vánoční výstavě na OÚ Kokory
 • Vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu pořádané OÚ
 • Účast na akci „Zpívá celé Česko“
 • Zdobení zastávek – vánoce
 • Vánoční tvoření spojené s besídkou
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční vystoupení v Centru Dominika v Kokorách
 • Vánoční nadílka pro zvířátka
 • Posezení u vánočního stromečku
 • Lyžařská škola v Hlubočkách – dle nabídky
 • Karneval
 • Návštěva místní knihovny

JARO

 • Prezentace výrobků na velikonoční výstavě
 • Fotografování ke Dni matek
 • Exkurze do svíčkárny SOYCA Olomouc
 • Exkurze do ZD Kokory
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Zápis do 1. třídy ZŠ
 • Vítání občánků na OÚ
 • Vystoupení ke Dni matek v sokolovně
 • Zápis dětí do MŠ
 • Fotografování dětí na třídách, na tablo budoucích prvňáčků

LÉTO

 • Vystoupení dětí na „Vítání léta“ v Centru Dominiku v Kokorách
 • Zdolávání stezky s plněním úkolů a hledání pokladu
 • Výlet
 • Rozloučení s budoucími prvňáčky
 • Den dětí
 • Sladká tečka na závěr
 • Během roku se děti zúčastní recitačních, pěveckých a výtvarných soutěží
 • Další akce dle nabídky