Historie školy

Základní škola má dlouholetou tradici. Byla postavena v roce 1925 jako měšťanská škola. Od roku 1936 se jmenovala Újezdní a obvodová měšťanská škola Kokory. V poválečném období byl název školy až do roku 1953 Masarykova střední škola Kokory (6. – 9. ročník) a Obecná škola Kokory. Budova školy je ve slohu rondokubismu. V jejím průčelí je reliéf Komenského s dětmi se známým heslem: „Pojď sem dítě a uč se moudrým býti.“

Také mateřská škola má v obci dlouholetou tradici. Počátky organizované péče o děti sahají před rok 1946, kdy v klášteře sester Dominikánek existoval útulek pro malé děti. Po tomto roce vznikla jednotřídní mateřská škola, která byla součástí Obecné školy Kokory až do roku 1953, kdy se sice osamostatnila, ale i dále pobývala v prostorách školy.
V roce 1974 byla slavnostně otevřena vedle základní školy mateřská škola, postavená kokorskými občany brigádnickou prací. V jejím suterénu je školní kuchyně, kde se vaří obědy i pro základní školu.
Od 1. ledna 2003 jsme společný subjekt Základní škola a Mateřská škola. Kapacita mateřské školy 50 dětí je plně využita.