Školní družina

Harmonogram činností ve školní družině

12:00 – 13:00 Odpočinková činnost 

 • četba
 • společenské a konstruktivní hry podle výběru žáků 
 • besedy s dětmi
 • volné kreslení

13:00 – 14:00 Rekreační činnost 

 • pobyt venku
 • pohybové hry na hřišti
 • sezónní sporty
 • vycházky spojené s přírodovědnou činností

14:00 – 15:00 Zájmové činnosti 

 • tělovýchovné, sportovní
 • výtvarné a pracovní
 • esteticko-výchovné
 • přírodovědné
 • společensko-vědní
 • dopravní a vlastivědné

15:00 – 16:00 Příprava na vyučování 

 • individuální vypracování domácích úkolů
 • opakování učiva formou didaktických her a soutěží
 • práce na PC