Úvodem

Harmonogram činností ve školní družině

12:00 – 13:00 Odpočinková činnost 
– četba
– společenské a konstruktivní hry podle výběru žáků 
– besedy s dětmi
– volné kreslení

13:00 – 14:00 Rekreační činnost 
– pobyt venku
– pohybové hry na hřišti
– sezónní sporty
– vycházky spojené s přírodovědnou činností

14:00 – 15:00 Zájmové činnosti 
– tělovýchovné, sportovní
– výtvarné a pracovní
– esteticko-výchovné
– přírodovědné
– společensko-vědní
– dopravní a vlastivědné

15:00 – 16:00 Příprava na vyučování 
– individuální vypracování domácích úkolů
– opakování učiva formou didaktických her a soutěží
– práce na PC