Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kokory

Naše škola

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že ukončení nouzového stavu nemá vliv na dosavadní režim na školách a opatření ve školství se od pondělí řídí podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb., § 69, pokračuje provoz školy od 15. 2. 2021 ve stejném režimu. I nadále se prezenčně vzdělávají pouze žáci 1. a 2. ročníku, 3. – 9. ročník pokračuje v distančním vzdělávání.

Mgr. Marie Kondlerová

Vážení rodiče,
do 14. 2. 2021 pokračuje výuka žáků 3. – 9. ročníku formou distančního vzdělávání.

ředitelka školy Mgr. Marie Kondlerová

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v období od 4. 1. do 10. 1. 2021.

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně a školní družina se zachováním homogenní skupiny.

Pro žáky 3. – 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Nadále platí, že žáci mají v době povinné distanční výuky možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

V případě dalších změn Vás budeme informovat.

Mgr. Marie Kondlerová

Provoz ZŠ od 30. 11. 2020 ZDE
ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020 ZDE

Rozvrhy ZDE
Plán akcí 2020/2021 ZDE
Kroužky ZDE

Hygienická pravidla a doporučení pro nástup do školy ZDE