Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kokory

Naše škola

Vyhlášení ředitelského volna
Oznamuji Vám termín ředitelského volna, které vyhlašuji dle ustanovení zákona 561/2004, § 24 odstavec 2 z organizačních a provozních důvodů.
Ředitelské volno je vyhlášeno na pátek 29. 9. 2023.
Žákům ZŠ bude hromadně odhlášena strava na tento den.
V případě zájmu rodičů bude školní družina v tento den otevřena, a to v době od 6:30 do 16:00 hod.
Žákům bude nabídnuta možnost odebrat oběd ze školní jídelny za plnou cenu.
Provoz mateřské školy není přerušen.

Mgr. Zuzana Zikmundová, DiS.
ředitelka školy

Hledáme kuchaře/kuchařku do ŠJ ZDE

Sešity a pomůcky 1. stupeň – školní rok 2023/2024 ZDE
Sešity a pomůcky 2. stupeň – školní rok 2023/2024 ZDE