Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kokory

Naše škola

Informace pro rodiče o preventivním testování žáků
od ledna 2022 ZDE

Informace pro rodiče, žáky a zákonné zástupce žáků

Dne 13. prosince 2021 schválila vláda následující mimořádná opatření.

S účinností od 3. 1. 2022 se mění pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci Covid-19:

– v případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu

– škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu a vyrozumí zákonného zástupce žáka o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.; zákonný zástupce potvrzení předloží poskytovateli zdravotních služeb provádějícímu konfirmační RT-PCR test

zákonný zástupce povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole

– škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s žákem pozitivně testovaným

– cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci.

Mgr. Šárka Vašinová

Informace pro rodiče a žáky
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne další preventivní testování ve škole 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.  Testovat se budeme antigenními testy. Testování se netýká plně očkovaných žáků, dále žáků, kteří prodělali covid (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Ve všech případech je nutné doložit písemné potvrzení.

Mgr. Šárka Vašinová

Pomůcky a sešity pro školní rok 2021/2022
1. třída ZDE, 2. třída ZDE, 3. třída ZDE, 4. třída ZDE, 5. třída ZDE, 6. a 7. třída ZDE, 8. a 9.třída ZDE