Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kokory

Naše škola

Základní škola a Mateřská škola Kokory, 751 05 Kokory 251,
telefon: 581 746 352
hledá
vedoucí školní jídelny.

Požadujeme: kvalifikační předpoklad pro výkon funkce vedoucí školní jídelny – maturitní vysvědčení, dobré počítačové znalosti a komunikační dovednosti, praxe v oboru. Po ukončení pracovního poměru na dobu určitou možnost uzavření na dobu neurčitou.
Pracovní úvazek: 0,7 vedoucí školní jídelny + 0,3 pomocná kuchařka.
Nástup: 25. 8. 2021
Žádosti zasílejte na: info@zskokory.cz

Výsledky zápisu do MŠ 2021 ZDE

Informace k provozu základní školy od 17. 5. 2021
– od 17. 5. bude probíhat výuka žáků 1. stupně bez rotací
– žákům 2. stupně bude umožněna výuka bez rotace od 24. 5.
– zrušena je povinnost homogenních tříd a skupin
– ve školní družině bude od 17. 5. provoz v běžném režimu pro všechny přihlášené děti
– ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst

Mgr. Marie Kondlerová

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZDE

Informace k provozu od 10. května ZDE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022

INFORMACE PRO RODIČE
vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dítěte.

Jak postupovat

1. Formulář žádosti
– lze získat na webu školy: www.zskokory.cz (úvodní stránka)
– lze si o formulář napsat na email školky: mskokory@seznam.cz
– lze si vyzvednout osobně ve školce (pokud epidemiologická situace dovolí a bude otevřeno, tak po předchozí domluvě na tel. čísle 581 746 252)

K žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:
– kopie rodného listu dítěte
– kopie OP zákonného zástupce
– kopie očkovacího průkazu dítěte

2. Podání žádosti: v termínu od 2. – 16. května 2021
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
2. poštou (ZŠ a MŠ Kokory 251, 751 05 Kokory),
3. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školky, proto si termín dohodněte na tel. 581 746 252 (telefonujte v pracovní dny od 10.00 do 13.00 hod.),
4. nebo podání přímo v MŠ Kokory ve čtvrtek 12. května v čase od 13.00 do 16.00 hod.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost ZDE
Přihláška ZDE
Kritéria pro přijetí ZDE

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dítěte ve škole v průběhu celého měsíce dubna.

Jak postupovat ZDE
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ZDE

PROVOZ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
pokud bude povolena přítomnost žáků ve škole od 12. 4., bude organizace výuky následující:

12.4. – 16. 4. prezenční výuka 1. a 2. třída, ostatní třídy pokračují distančně.
19.4. – 23. 4. prezenční výuka 3., 4., 5. třída, ostatní distančně.

Školní družina zajištěna za dodržení homogenity skupin (stejné jako ve třídě).
Rozvrh prezenční výuky a případné další informace poskytnou včas třídní učitelé.
V mateřské škole bude umožněna přítomnost pouze dětí v povinném předškolním vzdělávání.
Děti a žáci MŠ a ZŠ musí mít povinně ochranu úst a nosu – zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd.

Testování žáků při návratu k prezenční formě výuky ZDE a ZDE a ZDE

Mgr. Marie Kondlerová

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že ukončení nouzového stavu nemá vliv na dosavadní režim na školách a opatření ve školství se od pondělí řídí podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb., § 69, pokračuje provoz školy od 15. 2. 2021 ve stejném režimu. I nadále se prezenčně vzdělávají pouze žáci 1. a 2. ročníku, 3. – 9. ročník pokračuje v distančním vzdělávání.

Mgr. Marie Kondlerová

Vážení rodiče,
do 14. 2. 2021 pokračuje výuka žáků 3. – 9. ročníku formou distančního vzdělávání.

ředitelka školy Mgr. Marie Kondlerová

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v období od 4. 1. do 10. 1. 2021.

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně a školní družina se zachováním homogenní skupiny.

Pro žáky 3. – 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Nadále platí, že žáci mají v době povinné distanční výuky možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

V případě dalších změn Vás budeme informovat.

Mgr. Marie Kondlerová

Provoz ZŠ od 30. 11. 2020 ZDE
ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020 ZDE

Rozvrhy ZDE
Plán akcí 2020/2021 ZDE
Kroužky ZDE

Hygienická pravidla a doporučení pro nástup do školy ZDE