Úvodem

MŠ – učitelky
vedoucí učitelka Sylva PAVLŮ mskokory@seznam.cz
Danuše HÁJKOVÁ
Nikola SÚKENÍKOVÁ
Kateřina ŽOUŽELKOVÁ

MŠ – správní zaměstnanci
Martina Kňourková

telefon
581 746 252