Úvodem

MŠ – učitelky
vedoucí učitelka Sylva PAVLŮ mskokory@seznam.cz
Danuše HÁJKOVÁ
Nikola SÚKENÍKOVÁ
Kateřina ŽOUŽELKOVÁ

 MŠ – správní zaměstnanci
Anna KARASOVÁ

telefon
581 746 252