Mateřská škola

Mateřská škola Kokory je dvoupodlažní budova, která se nachází v centru obce Kokory. Mateřská škola disponuje krásnou rozlehlou zahradou s mnoha herními prvky a to (skluzavkou, mnoha průlezkami, pískovištěm, brouzdalištěm a velikou travnatou plochou).
Kapacita Mateřské školy je 48 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd dle věku. První třída Sluníčka je umístěna v přízemí a druhá třída Sovičky je umístěna v prvním patře. Třídy jsou prostorné, kdy je vždy u každé třídy herna, která slouží jako místnost na odpočinek.
Personál je složen ze 4 pedagogických pracovníků, 2 asistentů pedagoga a jednoho provozního zaměstnance.
Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi. Program je obohacen o další aktivity a akce.

MŠ – učitelky
Bc. Monika MIKULKOVÁ, zástupce ředitele školy pro MŠ mikulkova@zskokory.cz
Danuše HÁJKOVÁ
Monika LAKOMÁ
Jitka NĚMČÁKOVÁ

Jana STÁRKOVÁ

MŠ – správní zaměstnanci
Iva Faltynková

telefon
581 746 252