Cesta na střední školu

Všichni žáci 9. třídy jsou v 1. kole státní přijímací zkoušky přijati!

Již od září se žáci pečlivě připravovali ve škole, ve školním kroužku, doma i na přípravných kurzech. 15. května se tuto radostnou zprávu dozvěděli.

Naši deváťáci budou studovat v Přerově, Olomouci a v Brně tyto obory:
· zdravotní asistent
· strojírenství
· předškolní a mimoškolní pedagogika
· gymnázium
· nutriční terapeut
· aranžér a propagační výtvarník
· zahraniční obchod
· technik automechanik motorových vozidel
· pedagogické lyceum
· cukrářka
· informační technologie
· kuchař
· grafický design
· provoz a ekonomika dopravy

Všem žákům gratulujeme a přejeme jim úspěšné studium.

Mgr. Simona Odstrčilová