Matematické bádání

Sedmáci se seznamují s hranoly, sestavují modely s různými podstavami. Charakterizují základní prostorové útvary a analyzují jejich vlastnosti. Prostorové znázornění nám umožní lépe pochopit vypočet povrchu a objemu různých kolmých hranolů.

Mgr. Jitka Vystavělová