Návštěva muzea J.A. Komenského v Přerově

V měsíci březnu jsme s přípravnou třídou nezaháleli a vydali se do muzea J.A. Komenského v Přerově. Ve sklepních prostorech jsme za poutavého výkladu pana průvodce zhlédli jednu z nejkrásnějších archeologických sbírek v Česku, a poté nás v dalších patrech čekala prohlídka dobových školních tříd. Děti měly možnost zasednout do tehdejších školních lavic a dozvěděly se něco o způsobu výuky a trestech zlobivých žáčků. V posledním patře byly děti nadšené z entomologické výstavy s množstvím různých druhů hmyzu a v expozici mineralogie viděly nerosty a minerály z celých Čech a Moravy.

Bc. Helena Pekařová