Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy

V úterý 29.6. proběhlo slavnostní předávání vysvědčení nejstarším žákům naší školy.
Za přítomnosti paní starostky, vedení školy, pedagogického sboru a rodičů, se deváťáci rozloučili se svojí základní školou a částí svého dětství.
Šťastný vstup do nové životní etapy popřála našim absolventům paní starostka, spolu s ředitelkou školy a třídní učitelkou.
Děti si připravily krátký program, ve kterém zavzpomínaly na uplynulá školní léta. Nezapomněly ani na poděkování rodičům a pedagogům. Závěrečná prezentace pak byla dojemnou tečkou za devíti lety povinné školní docházky.
Nezbývá než poděkovat za hezké rozloučení, popřát deváťákům pěkné prázdniny a v nových školách hodně úspěchů.

Mgr. Denisa Biskupová