Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 13.6. 2024 naši školu navštívil lektor společnosti EKO-KOM, aby v rámci projektu Tonda Obal na cestách seznámil žáky se zásadami třídění odpadů.

Tento program funguje již 20 let, je zdarma a jeho cílem je propagace tříděného sběru odpadu a zvyšování povědomí odpovědnosti za životní prostředí.

Děti se prostřednictvím prezentace, videí a interaktivních úkolů, dozvěděly jak, kam a proč se třídí odpad, co se z něj dále vyrábí a jak v naší republice funguje systém nakládání s komunálním odpadem. Mohly se také podívat na vzorky recyklovaných materiálů, seznámit se s fungováním sběrného dvora, skládky nebo spalovny a získané vědomosti zúročit v soutěžích o drobné ceny.

Mgr. Denisa Biskupová