Vynášení Morany

Vynášení Morany patří mezi významné tradice na českém venkově, a tak jsme se s přípravkou k této oslavě příchodu jara také připojili. Seznámili jsme se zvykem vynášení Morany a jednu vlastní si společnými silami vyrobili. Poté jsme se za popěvku písní „Zimo, zimo táhni pryč“ a „Přišlo jaro do vsi“ vydali k potoku, kde jsme Moranu nejprve podrobili šiškovému útoku a následně jsme si na pomoc přizvali i vodní zbraň! Nakonec jsme zimu společně s našimi strachy definitivně poslali pryč po vodě a přivítali jaro.

Bc. Helena Pekařová