Návštěva zemědělského družstva Kokory

Dětská radost, zvídavost a nadšení se nesly vzduchem, když se děti z mateřské školy vydaly na návštěvu do zemědělského družstva v Kokorách. Cílem bylo poznat život na venkově, seznámit se s prací na farmě a blíže pochopit, odkud pocházejí potraviny, které denně konzumujeme.
Děti měly možnost pozorovat krávy při krmení. Ale nejenom zvířata přitahovala jejich pozornost. Děti se také mohly seznámit se zemědělskými stroji, jako jsou traktory či kombajny.