Beseda nad kronikou obce

Šesťáci navštívili 16. 11. 2022 obecní úřad v Kokorách, kde je paní Vašicová seznámila s prací kronikářky obce.
Při listování kronikami nás zaujalo podrobné popisování událostí, včetně popisu počasí, údaje o sněhových bouřích v Kokorách, vždy s přesným datem. Vyhledali jsme rok 2006, kdy byla v obci již internetová síť. Nejvíce se nám líbila kniha o vítání občánků a výročích svateb. Zjišťovali jsme také původní majitele některých domů.
Problémy nám dělalo čtení rukou krásně psaného písma, neboť jsme zvyklí číst tiskací písmena. Asi se budeme muset místo psaní SMS vrátit k ručně psaným dopisům, abychom se ve čtení pocvičili😊