Beseda o historii obce

V pondělí 19. 12. 2022 žákům 8. a 9. třídy podrobně vyprávěl pan Košťálek o kokorských rodácích v RAF a jejich hanáckých spolubojovnících a kamarádech. Přinesl na besedu spoustu materiálů, které si všichni žáci pozorně prohlédli.