Cyklistické dopoledne

V pondělí 27.9. se na naší škole konal Cyklistický den pro žáky I. stupně. Od rána se děti místo běžnému vyučování věnovaly jízdě zručnosti na kole nebo na koloběžce, poznávání značek, první pomoci a také nechyběla beseda s obecním policistou.
Jízda na kole patřila mezi nejoblíbenější stanoviště. Děti se velmi snažily projet bez chyby a co nejrychleji např. slalom, houpačku, kruhový objezd ve tvaru osmičky, přenést plyšovou hračku z místa na místo, zastavit na značce atd.
Také beseda s policistou se dětem velmi líbila. Seznámily se s tím, jak má vypadat správně připravené jízdní kolo, dále s některými důležitými dopravními pravidly a na závěr si děti zopakovaly dopravní značky.
Starší děti plnily testy a pracovaly s počítačovými programy.
Mladší děti řešily různé dopravní situace podle fotek a obrázků v pracovních sešitech, kreslily dopravní prostředky, hledaly cestu v bludišti atd.
Nejúspěšnějšími byli tito žáci: Radim Ivánek, Alena Ministrová, Eliška Grohová, František Jurečka, Samuel Valdivia a Tomáš Herynek.
Cyklistický den se velmi vydařil, počasí nám přálo a děti odcházely domů spokojené a plné zážitků.