Den otevřených dveří

dědečkové i další zájemci měli možnost nahlédnout do prostor obou budov a zavzpomínat tak i na svá školní léta. Hned u vstupu návštěvníky vítali průvodci, od kterých bylo možno obdržet jak letáček s kompletními informacemi o naší škole, tak také drobnost v podobě upomínkového předmětu. Orientační panel s rozmístěním jednotlivých stanovišť pomohl mnohým ke snadnějšímu pohybu po budově. Každá paní učitelka si pro tuto příležitost připravila pestrý program, u něhož se mohli zájemci nejen pobavit, ale také se mnohdy i něco zajímavého dozvědět. V učebně první třídy měli rodiče možnost se svými ratolestmi poskládat písmenkové puzzle nebo se na okamžik prostřednictvím prezentace přenést na lyžařský výcvik. Knihovna naší školy nabízí spoustu nových výtisků, které zde byly k vidění, stejně jako práce dětí ze Čtenářského klubu. Ve třídě čtvrté si pak šikulové mohli vyrobit papírového klauna a u toho nakouknout do vystavené Knihy akcí školy. Kdo už měl všeho toho čtení dost, v páté třídě dostal možnost oddechnout si v Klubu zábavné logiky u některé z deskových her. U klavíru vystupovala školní kapela, hrálo se a zpívalo. Na druhém stupni se vystavovaly výkresy a výrobky žáků, počítalo se, tvořily se obrázky pomocí osové souměrnosti, v přírodovědném okénku se dokonce i experimentovalo. Stranou nezůstala ani výuka cizích jazyků v podání hravé angličtiny. Celou školou se linula vůně lineckého cukroví a jablečného štrůdlu a přilákala tak návštěvníky do kuchyňky, kde probíhala tandemová výuka. Vše jsme zdokumentovali a můžeme se tak podělit o fotografie a video z tohoto vydařeného odpoledne. Děkujeme všem pracovníkům i žákům, kteří se na této akci podíleli a rovněž každému, kdo se přišel podívat a strávil s námi příjemné chvíle. Těšíme se za rok na shledanou při dalším Dni otevřených dveří!

M. Medříková