Interaktivní beseda na OHS Olomouc

Ve čtvrtek 18.5. se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili interaktivního programu na Okresní hygienické stanici v Olomouci s názvem Buď HIV negativní. Hlavním tématem byla ochrana zdraví, konkrétně prevence nemoci AIDS. Žáci si zábavnou formou zopakovali pravidla bezpečného chování v partnerských vztazích, dozvěděli se i nové zajímavé a poučné informace. Největší úspěch zaznamenala paní přednášející s praktickou částí nácviku nasazení ochranné pomůcky. Na závěr jsme si pro odreagování ještě zažonglovali se speciálními míčky. Celá beseda byla velmi zábavná a poučná, odnesli jsme si i dárečky a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit.

žáci 9. třídy, M.Medříková