Lesní pedagogika

Kvůli protiepidemiologickým opatřením jsme byli na Lesní pedagogice naposledy v roce 2019. Po dvouleté odmlce se opět mohli žáci 3. až 5. třídy ve středu 13.10. vypravit za dobrodružstvím do lesa. Mottem lesní pedagogiky je totiž: „O lese učit v lese“.
Vzdělávání o vztazích a procesech, které v něm probíhají, bylo pro děti velmi atraktivní, protože základním principem je předávat tyto informace zábavnou formou. Prostřednictvím lesního pedagoga přímo v lesním prostředí. Důraz byl přitom kladen na vlastní prožitek účastníků aktivit lesní pedagogiky a poznávání lesa všemi smysly.
Děti strávily v lese celé dopoledne. Dozvěděly se spoustu nových poznatků a zajímavostí o přírodě, zopakovaly si pravidla chování v lese a zahrály si několik pohybových her spojených s hádankami a kvízy. Nakonec lesníci všem žákům rozdali malé dárečky a děti odcházely z lesa lehce prokřehlé, ale nadšené a příjemně unavené.