Návštěva knihovny

Stejně jako v loňském roce první a druhá třída navštívily místní knihovnu. Děti velmi rády chodí do knihovny, některé už mají i vlastní průkazku, takže si mohly rovnou nějakou zajímavou knihu půjčit. Nejprve si všichni prohlédli knihy a popovídali o tom, jaké knihy mají nejraději a proč. Paní knihovnice měla také pro žáky připravený program. Děti pozorně poslouchaly poutavé čtení a pak nadšeně odpovídaly na otázky k textu. Na závěr luštily křížovky a společně řešily kvízy. Z knihovny odcházely plné nových čtenářských zážitků.
Také žáci 5. třídy se vydali do knihovny, ale městské do Přerova. Zde proběhla beseda na téma Pověsti z našeho okolí. Děti mají rády tajuplné příběhy, takže při vyprávění pověstí od knihovnic ani nedutali. Dostali jsme pochvalu za pozorné a vnímavé žáky.