Pravěk

Ve středu 24.11. se tichem a tmou vydali naši páťáci do jeskyně ukryté ve sklepeních Přerovského zámku. Spoléhali se jeden na druhého, na lano, kterého se drželi a na své smysly. Seděli nad hrobem pravěkých lovců mamutů a za zvuku pravěkého bubínku se přenesli do doby kamenné. Poutavá vyprávění, ukázky pravěkých kostí a dalších nalezených předmětů je velmi zaujaly. Animační program Muzea J. A. Komenského zakončili hrou na archeology.