Spolupráce základní školy se Střední průmyslovou školou v Přerově

Již 8. rokem spolupracujeme se Střední průmyslovou školou v Přerově. V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II. Je zaměřen jednak na podporu polytechnického vzdělávání, kdy jsme spolu s dalšími základními školami spolupracující základní školou s Centrem kolegiální podpory (CKP) se sídlem na SPŠ Přerov. V tomto školním roce si žáci mohli vybírat z kroužků: Elektronické obvody, Programovatelná elektronika, Strojírenský, Programátor CNC, Informační technologie, Microbity, Lego roboti. Kroužky každým rokem probíhaly od října 1x/14 dní vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnilo pouze jedno zahajovací setkání 1. 10. 2020 a další už nemohlo být, protože se školy 14.10. uzavřely. Tento projekt není jen o kroužcích, ale jde především o spolupráci s pedagogy základních a středních škol, sdílení příkladů dobré praxe, podporu zkvalitnění čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků.
Po znovuotevření škol se budou realizovat kroužky, workshopy práce v CKP pro žáky, soutěže.