Ukliďme Česko

V sobotu 16. září 2023 se žáci naší školy i se svými rodiči zapojili do akce Ukliďme Česko. Nejdříve všechny přivítala paní starostka obce, se zúčastněnými se pozdravila paní ředitelka školy, o poučení o bezpečnosti při práci se postaral obecní strážník. Paní Vašicová nás rozdělila do skupin podle tras úklidu. Navlékli jsme si pracovní rukavice, vzali připravené pytle na odpad a za krásného slunečného počasí hurá do práce 😊 Tentokrát jsme moc odpadu neulovili, jsme rádi, že obec a její okolí udržují občané převážně čisté. Akce byla tradičně zakončena posezením s opékáním špekáčků na starém hřišti. Děti si vybraly odměny, hodně radosti si užily s bublifukem 😊