Vítání občánků

V pátek 27.10.2023 proběhlo na Obecním úřadě v Kokorách vítání občánků. Některé děti ze třídy Soviček se s paní učitelkou naučily pásmo básniček, které pak prezentovaly před rodiči a novými občánky.

Za kolektiv MŠ,
Nikola Súkeníková