Den dětí – třída Sluníček

Mezinárodní den dětí oslavily děti třídy Sluníček zdoláváním a plněním úkolů v obrázkové pátračce. Cesta vedla od rybníka Altýř, kde si děti vyzvedly hrací karty. Do těch pak zaznamenávaly obrázky, které byly připevněny na stromech. Celou pátračkou nás doprovázely malovaní kamarádi. Za správně vyplněnou hrací kartu byly děti odměněny diplomem a sladkou odměnou.