Kokorský Slavík

Na první jarní den 21. 3. 2024 se v naší škole rozezněl zpěv kokorských Slavíků. Jako tradičně každý rok, i letos, proběhla pěvecká a nástrojová soutěž a ve třech pěveckých a dvou nástrojových kategoriích se jí zúčastnilo 25 dětí. A že to porota opravdu neměla lehké. Za doprovodu paní učitelky hudební výchovy Mgr. Vaňkové a pana sbormistra Bc. Vaňka zazněly písně lidové, ale i současné popové scény a mezi nástroji jsme si mohli poslechnout klavír, baryton, saxofon, ale také violoncello.

Vítěze zhodnotila čtyřčlenná porota, kde zasedla paní ředitelka Mgr. Zikmundová, paní učitelka Mgr. Biskupová, paní učitelka Mgr. Jurečková a paní učitelka Mgr. Vaňková. Všem dětem moc děkujeme nejen za odvahu vystoupit před spolužáky a hosty, ale hlavně za inspiraci a lásku k hudbě, kterou vytvořily krásnou a příjemnou atmosféru celého odpoledne.

Vítězi se stali:

Zpěv

1. kategorie
   • 1.místo Sabinka Bartlová
   • 2.místo Marek Bartoník
   • 3.místo Marek Groh a Tánička Škobrtalová
2. kategorie
   • 1.místo Nela Batrlová
   • 2.místo Marek Zlámal a Eliška Grohová
   • 3.místo Ondřej Jemelka a Gabriela Herynková
3. kategorie
   • 1.místo Filip Vaněk a Anna Rottenbergová
   • 2.místo Veronika Kusendová
   • 3.místo Martina Pilcová

Hra na nástroj

   • 1.místo Oliver Vaněk a Filip Vaněk
   • 2.místo Marek Zlámal a David Pfleger
   • 3.místo Jan Strejček

Mgr. Denisa Vaňková

Fotografie: Ester Spáčilová (žákyně 8. třídy)