Návštěva ČOV – čističky odpadních vod

S přípravnou třídou jsme navštívili čističku odpadních vod v obci Kokory, kde nás uvítala paní starostka společně s panem Růžičkou, který se o chod čističky stará. Dozvěděli jsme se, že se na čističku dostává všechna odpadní voda z naší obce a prohlédli jsme si zblízka tzv. česla, která zachycují všechny velké nečistoty (ubrousky, toaletní papír). Uvnitř čističky jsme viděli aktivační nádrže, kde se voda neustále víří velkým míchadlem, aby se provzdušnila. Ve třetí nádrži jsme na vlastní oči měli možnost vidět, jak ze špinavé vody byla najednou voda čistá a bylo možné ji vypustit do potoka. Po prohlídce čističky si pro nás paní Vašicová s paní starostkou připravily aktivity na třídění odpadu a po zdárném splnění na děti čekaly odměny v podobě malých dárků. Cestou do zpět jsme se ještě stavili do zemědělského družstva a prohlédli si dobytek a čerstvě narozená telátka.

Bc. Helena Pekařová