Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

PEDAGOGICKÁ RADA

 • 23. 11. 2023
 • 29.  1. 2024
 • 18.  4. 2024
 • 24.  6. 2024

SPOLUPRÁCE S RODINOU

1. Konzultace TRIO (rodič + žák + učitel) individuální pohovory
    první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 hod. takto:

 • 2. 11. 2023
 • 7. 12. 2023
 • 4.   1. 2024
 • 7.   3. 2024
 • 2.   5. 2024
 • 6.   6. 2024

2. Třídní schůzky (začátek v 15:30 hod.)

 • 21. 9. 2023 informační třídní schůzka pro rodiče
 • 4. 4. 2024   společná část s rodiči + individuální pohovory

3. Naléhavé problémy je možno řešit kdykoliv v průběhu školního roku po předběžné telefonické domluvě s vyučujícím formou osobní schůzky v dohodnutém termínu.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY

Žáci podle svého zájmu mohou využívat individuální konzultační hodiny k opakovanému vysvětlení probraného učiva, k individuální pomoci učitele…
Termíny těchto konzultací mají učitelé vystaveny na dveřích příslušných sboroven.