Organizace školního roku

PEDAGOGICKÁ RADA

 • 19. 11. 2020
 • 21. 1. 2021
 • 22. 4. 2021
 • 24. 6. 2021

SPOLUPRÁCE S RODINOU

1. Konzultace TRIO (rodič + žák + učitel) individuální pohovory první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 hod. takto:

 • 5. 11. 2020
 • 3. 12. 2020
 • 7. 1. 2021
 • 11. 3. 2021
 • 6. 5. 2021
 • 3. 6. 2021

2. Třídní schůzky (začátek v 15:30 hod.)

 • 17. 9. 2020       informační třídní schůzka pro rodiče
 • 8. 4. 2021          společná část s rodiči, individuální pohovory

3. Naléhavé problémy je možno řešit kdykoliv v průběhu školního roku po předběžné telefonické domluvě s vyučujícím formou osobní schůzky v dohodnutém termínu.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY
Žáci podle svého zájmu mohou využívat individuální konzultační hodiny k opakovanému vysvětlení probraného učiva, k individuální pomoci učitele…
Termíny těchto konzultací mají učitelé vystaveny na dveřích příslušných sboroven.