Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

PEDAGOGICKÁ RADA
24. 11. 2022
26.  1. 2023
20.  4. 2023
26.  6. 2023

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Konzultace TRIO (rodič + žák + učitel) individuální pohovory
první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 hod. takto:
6. 10. 2022
3. 11. 2022
1. 12. 2022
5.   1. 2023
2.   3. 2023
4.   5. 2023
1.   6. 2023

Třídní schůzky (začátek v 15:30 hod.)
15. 9. 2022 informační třídní schůzka pro rodiče
13. 4. 2023   společná část s rodiči + individuální pohovory

Naléhavé problémy je možno řešit kdykoliv v průběhu školního roku po předběžné telefonické domluvě s vyučujícím formou osobní schůzky v dohodnutém termínu.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY
Žáci podle svého zájmu mohou využívat individuální konzultační hodiny k opakovanému vysvětlení probraného učiva, k individuální pomoci učitele…
Termíny těchto konzultací mají učitelé vystaveny na dveřích příslušných sboroven.

Organizace školního roku – prázdniny
podzimní prázdniny      26. a 27. 10. 2022
vánoční prázdniny        23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
                                         (vyučování začne 3. 1. 2023)
pololetní prázdniny       3. 2. 2023
jarní prázdniny               6. 2. – 12. 2. 2023
velikonoční prázdniny   6. 4. 2023
konec školního roku      30. 6. 2023
hlavní prázdniny             1. 7.  – 3. 9. 2023