Organizace školního roku

PEDAGOGICKÁ RADA
 21. 11. 2019
 23. 1. 2020
 23. 4. 2020
 25. 6. 2020

SPOLUPRÁCE S RODINOU
1. Konzultace TRIO (rodič + žák + učitel) první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 hod.

 7. 11. 2019
 5. 12. 2019
 9. 1. 2020
 5. 3. 2020
 7. 5. 2020
 4. 6. 2020

2. Třídní schůzky ( začátek v 15:30 hod.)
 19. 9. 2019 informační třídní schůzka pro rodiče
 2. 4. 2020 společná část s rodiči, individuální pohovory

3. 3. Naléhavé problémy je možno řešit kdykoliv v průběhu školního roku po předběžné telefonické domluvě s vyučujícím formou osobní schůzky v dohodnutém termínu.


KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY
Žáci podle svého zájmu mohou využívat individuální konzultační hodiny k opakovanému vysvětlení probraného učiva, k individuální pomoci učitele…
Termíny těchto konzultací mají učitelé vystaveny na dveřích příslušných sboroven.