Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

PEDAGOGICKÁ RADA
18.11. 2021
27.1. 2022
21.4. 2022
27.6. 2022

SPOLUPRÁCE S RODINOU
Konzultace TRIO (rodič + žák + učitel) individuální pohovory první čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 hod. takto:

4.11. 2021
2.12. 2021
6.1. 2022
3.3. 2022
5.5. 2022
2.6. 2022

Třídní schůzky (začátek v 15:30 hod.)
23. 9. 2021 informační třídní schůzka pro rodiče
7.4. 2022 společná část s rodiči + individuální pohovory

Naléhavé problémy je možno řešit kdykoliv v průběhu školního roku po předběžné telefonické domluvě s vyučujícím formou osobní schůzky v dohodnutém termínu.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY
Žáci podle svého zájmu mohou využívat individuální konzultační hodiny k opakovanému vysvětlení probraného učiva, k individuální pomoci učitele…
Termíny těchto konzultací mají učitelé vystaveny na dveřích příslušných sboroven.