Měsíc knihy ve školní družině

V měsíci knihy ve školní družině se děti ponořily do světa literatury, četly různé knihy a poté tvořily originální titulní stránky ke svým oblíbeným příběhům. Tato kreativní aktivita nejen podporuje čtenářskou gramotnost, ale také rozvíjí jejich fantazii a výtvarné schopnosti.