Návštěva ORNISu v Přerově

Na konci února jsem se s přípravnou třídou vydali na exkurzi do záchranné ornitologické stanice v Přerově. Děti měly možnost vidět kroužkování ptáků, seznámily s různými druhy ptačích budek a také nakoukly do voliér se zachráněnými ptáky. V druhé části exkurze si děti prohlédly vnitřní prostory Ornisu, dozvěděly se, jak správně přikrmovat ptáčky v zimě a na závěr si s paní průvodkyní vyrobily ptačí zob ze slunečnicových semínek. Na konci programu jsme obdrželi tašku slunečnicových semínek, abychom se i my zapojili do přikrmování ptačích opeřenců.

Bc. Helena Pekařová