Vystoupení Soviček u rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 2.12.2023 se děti ze třídy Soviček zúčastnily akce „rozsvícení vánočního stromu“, kterou obohatily připraveným programem. Děti předvedly čertí taneček a čertí básně. Tímto děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich rodičům, ale také paní učitelkám a p. asistentce za účast a přípravu programu.

Za kolektiv MŠ,
Nikola Súkeníková