Den dětí

Každým rokem připravují nejstarší žáci školy pro své kamarády soutěže, hry a překvapení. 1. června, kdy slaví děti svůj svátek, se neučí a plní různé úkoly ve skupinách.
Letos nebyly vyhlídky na uskutečnění této akce úplně příznivé, i přesto se učitelé I. stupně rozhodli tuto akci uspořádat. Děti měly velkou radost, že si užily zábavné dopoledne. Mohly si vyzkoušet bowling, florbal, střelbu na koš, lovení rybiček, chození na chůdách….
Protože se všichni snažili plnit disciplíny s nadšením a byli ukáznění, dostali odměnou sladkosti a diplom za účast.