Krmení ptáčků, bobování

Po vánočních prázdninách započala žákům 3. – 9. třídy vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace další etapa distančního vzdělávání bez osobní přítomnosti ve škole. Pouze žáčci 1. a 2. třídy pokračovali v běžné výuce.
Během ledna zpestřily paní učitelky prvákům i druhákům pobyt ve školních lavicích vycházkou spojenou s krmením ptáčků, které pro ně děti samy připravily a také bobováním na čerstvě napadaném sněhu.