Náš školní pěvecký sbor – Piráti z Kokor

Naše jméno je odvozeno ze zatím asi nejoblíbenější filmové skladby, která dostala i svůj originální text.
Sbor byl založen jako kroužek díky p. uč. Mgr. Svozilové v roce 2018. Od roku 2019 je pod vedením sbormistra Bc. Martina Vaňka. V našem repertoáru máme písně lidové, folkové, filmové, swingové i pop-music. Výhledově k nim přibude i pár úprav známých skladeb ze světové vážné hudby (J. S. Bach, W. A. Mozart,…).
Sbor je celoročně otevřen pro žáky 2. – 9. Třídy.