Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok začal 1. září 2020 a v úterý se děti místní školy po dlouhé době opět sešly ve třídách. Rozhodně si měly o čem povídat.
Ti nejmenší, prvňáčci, výjimečně nebyli přivítáni všemi žáky školy, jak je již tradicí, ale s rodiči přišli přímo do slavnostně vyzdobené třídy. Po úvodním projevu paní učitelky a paní ředitelky se děti představily, nakreslily a pověděly, na co se ve škole nejvíc těší. Potom jim paní starostka obce předala na památku knihu, kterou si šikovní prvňáčci určitě už brzy přečtou.
Na závěr si všichni zazpívali písničku, aby odcházeli zvesela.
Dětem se první den ve škole líbilo, odnesly si i dárečky a pomůcky do vyučování.
Milí prvňáčci, školáci a rodiče, přejeme, ať se vám všem ve školním roce daří!

Učitelé ZŠ a MŠ Kokory